Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa” 31/07/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Program Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 2 – Przedmiar prac

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Projekt umowy Kapliczka Stróżna


k.z.