Otwarty konkurs ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/07/20

zarządzenie – ogłoszenie konkursu

regulamin Konkursu

załącznik nr 1 do regulaminu

załącznik nr 2 do regulaminu

załącznik nr 3 do regulaminu


k.z.