Dowóz uczniów z miejscowości Sędziszowa do Szkoły Podstawowej im. Jana Reca w Siedliskach w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17/07/20

Zapytanie ofertowe 1-2020

Formularz oferty cenowej zał. nr 1 – 2020

zał. nr 2

Wykaz posiadanego sprzętu zał. nr 3 – 2020

Projekt umowy zał. nr 4 – 2020

INFORMACJA Z DNIA 27.07.2020: Unieważnienie zapytania ofertowego 1-2020


k.z.