Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia badań i wydania wspólnej opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobowej” 14/07/20

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1


k.z.