Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr K270288K Siedliska – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa 25/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty

zal nr 1 -formularz ofertowy

zal nr 2 – wykaz osób

zal nr 3 – umowa – nadzór inwestorski


k.z.