Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: “Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 19/06/20

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Załącznik graficzny

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

 

 


k.z.