RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bobowa prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189 z póź. zm.). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, a dane i informacje w nim zawarte są aktualizowane na bieżąco. Przy Rejestrze prowadzi się dla każdej instytucji kultury akta rejestrowe. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.


Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.


Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.


Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z póź. zm.)

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (PDF)Opublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 15.06.2021
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 200