RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Bobowa za rok 2020

Raport o stanie Gminy Bobowa za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bobowa za rok 2018

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Opublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 31.05.2021
Podpisał: Alina Mikuła
Dokument z dnia: 31.05.2019
Dokument oglądany razy: 744