RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOWEJ

Wstęp do deklaracji

Urząd Miejski w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://www.bobowa.pl/BIP/index.php?id=145

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Bobowej
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 300, 18 35 14 034, fax 18 35 14 300 wew. 21
e-mail: um@bobowa.pl

skrytka epuap: 0253viigub

Data publikacji strony internetowej: 03.06.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020 r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Miejskiego w Bobowej posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 20.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bobowej – Dariusz Oleksowicz

Adres do korespondencji: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Telefon: 18 35 40 300 wew. 28

E-mail: dariusz.bobowa@gmail.com

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Miejski w Bobowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Bobowej znajduje się przy ul. Rynek 21 w Bobowej. Budynek nie posiada zamontowanej windy.

Do Urzędu Miejskiego w Bobowej prowadzą 2 wejścia: od strony ulicy Rynek oraz od strony ulicy Grunwaldzkiej. Wejście od strony ulicy Grunwaldzkiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Sanitariat w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej umiejscowiony na parterze przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku (od strony ulicy Grunwaldzkiej), znajduje się Punkt Obsługi Klienta udzielający pomocy w realizacji spraw.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik Urzędu schodzi do osoby po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub poprzez pracownika Urzędu bądź pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOBOWEJ NA ROK 2021:

PDF

DOCOpublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 01.03.2021
Podpisał: Dariusz Oleksowicz
Dokument z dnia: 20.10.2020
Dokument oglądany razy: 442