RSS
A A A
SmodBIP

Druki i formularze

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Komplet dokumentów na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 ZIP

Odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Budownictwo

Wniosek o wydanie WYPISU i WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu
budowlanego (DO POWIATOWEGO INSPEKTORA)

Działalność gospodarcza

Uniwersalny wniosek dotyczący działalności gospodarczej, służący jako: wpis do działalności, zmiany wpisu, wykreślenie wpisu, zawieszenie i odwieszenie działalności. (CEIDG-1 wraz z załącznikami)

Rolnictwo i paliwa

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zestawienie faktur dotyczących zakupu oleju napędowego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Alkohole

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych - Gastronomia

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych - Sklepy

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

Akt stanu cywilnego

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego

Podatki i opłaty lokalne (wzory obowiązujące od 1.07.2019)

Deklaracja na podatek leśny (DL1)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN1)
Deklaracja na podatek Rolny (DR1)
Informacja na podatek leśny (IL1)
Informacja na podatek od nieruchomości (IN1)
Informacja na podatek rolny (IR1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta na realizację zadania publicznego - regranting
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - regranting
Umowa na realizację zadania publicznego
Umowa na realizację zadania publicznego - regranting
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Meldunki
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowegoOpublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 9 916