RSS
A A A
SmodBIP

Wsparcie dla firm - COVID-19

Burmistrz Bobowej informuje przedsiębiorców działających na terenie gminy Bobowa, że w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  1. przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiące maj-czerwiec 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Dotyczy podmiotów gospodarczych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 15 % w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznego przychodu z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego - osoba do kontaktu: Dorota Głąb, tel. 18 3514300 wew.30
  1. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości, których właścicielem jest gmina Bobowa. Dotyczy podmiotów, którzy częściowo prowadzili działalność gospodarczą lub nie prowadzili działalności gospodarczej. Ulga może obejmować do 100 % w zależności od utraconego przychodu - osoba do kontaktu: Barbara Falisz, tel. 18 3514300 wew.26
  1. umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych zgodnie z art. 67a i 67b ustawy – Ordynacja podatkowa - osoba do kontaktu: Dorota Głąb, tel. 18 3514300 wew.30
  1. umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Bobowa i jej jednostkom podległym zgodnie z art. 59 ust. 1,2,3 ustawy o finansach publicznych - osoba do kontaktu: Dorota Krok, tel. 18 3514300 wew.33

Podmiot gospodarczy ubiegający się o wnioskowaną pomoc może złożyć wniosek z odpowiednią dokumentacją:

  • pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,
  • pocztą e-mail: um@bobowa.pl,
  • poprzez adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 0253viigub


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 19.05.2020
Podpisał: Dorota Głąb
Dokument z dnia: 19.05.2020
Dokument oglądany razy: 328