Działalność gospodarcza

Godziny przyjęć interesantów:
* codziennie: 7.30 - 15.30
* Urząd Miejski w Bobowej, pokój nr 18, tel. 018 3514300 wew.25

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty:
* Dowód osobisty
* EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Sposób załatwienia:
* wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia

Inne informacje istotne dla interesantów:
* ewidencjonowaniu działalności gospodarczej podlega fakt podjęcia działalności przez osoby fizyczne

Opłaty:
* brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
* Urząd Miejski w Bobowej pok. nr 18
* tel. (018) 3514300, wew. 25

ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty:
* Dowód osobisty
* EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zmiana

Sposób załatwienia:
* wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni od daty złożenia wniosku

Inne informacje istotne dla interesantów:
* na podmiocie gospodarczym ciąży obowiązek zgłoszenia organowi ewidencyjnemu wszystkich zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do podmiotu i jego działalności gospodarczej, powstałych po wpisie do ewidencji i zawierających się w danych zawartych w zgłoszeniu w ciągu 14 dni od powstania w/w zmian

Opłaty:
* brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
* Urząd Miejski w Bobowej pok. nr 18
* tel. (018) 3514300, wew. 25

REZYGNACJA Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty:
* Dowód osobisty
* EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zaprzestanie działalności

Sposób załatwienia:
* wydanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni

Opłaty:
* brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
* Urząd Miejski w Bobowej pok. nr 18
* tel. (018) 3514300, wew. 25

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty:
* Dowód osobisty
* EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Sposób załatwienia:
* wydanie potwierdzenia o zawieszeniu działalności gospodarczej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni od daty złozenia zgłoszenia

Opłaty:
* brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
* Urząd Miejski w Bobowej pok. nr 18
* tel. (018) 3514300, wew. 25

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty:
* Dowód osobisty
* EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - informacja o wznowieniu działalności gospodarczej

Sposób załatwienia:
* wydanie potwierdzenia o zawieszeniu działalności gospodarczej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni od daty złozenia zgłoszenia

Opłaty:
* brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
* Urząd Miejski w Bobowej pok. nr 18
* tel. (018) 3514300, wew. 25


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 06.06.2011
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 3247
1.08.2021 // www.bobowa.pl/BIP