• Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek rozpoczynających pracę w 2019 roku


 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek kończących pracę w 2019 roku


 • Oświadczenia majątkowe za 2018 rok


 • Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023


 • Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018


 • Oświadczenia majątkowe za 2017 rok


 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek rozpoczynających pracę w 2017 roku


 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek kończących pracę w 2017 roku


 • Oświadczenia majątkowe za 2016 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2015 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2014 rok


 • Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018


 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek rozpoczynających pracę w 2014 roku


 • Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014


 • Oświadczenia majątkowe za 2013 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2012 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2011 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2010 rok


 • Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014


 • Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010


 • Oświadczenia majątkowe za 2009 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2008 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2007 rok


 • Oświadczenia majątkowe osób kończących lub rozpoczynających kadencję w 2007 roku


 • Oświadczenia majątkowe za 2006 rok


 • Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006 – 2010


 • Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2002 – 2006


 • Oświadczenia majątkowe za 2005 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2004 rok


 • Oświadczenia majątkowe za 2003 rok