• Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035


  • Strategia rozwoju elektromobilności


  • Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności


  • Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035””