• Samochody elektryczne – Jak to działa ?


  • Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza


  • Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035


  • Działania promocyjno – edukacyjne z zakresu elektromobilności


  • Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035


  • Strategia rozwoju elektromobilności


  • Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności


  • Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035””