<< Powrót do listy

Budżet 2013
1. Projekt uchwały budżetowej:
2013 rok wraz z objaśnieniem do projektu oraz WPF
Opinie RIO dotyczące projektu

2. Uchwała budżetowa:
2013 rok oraz WPF
Opinie RIO w sprawie uchwały i WPF

3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu:
I połowa 2013 roku oraz kształtowanie WPF
Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania

4. Sprawozdanie z realizacji budżetu:
Rok 2013
oraz informacja dotycząca art.37 u.o.f.p.
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

I połowa 2013
Rok 2013Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl