<< Powrót do listy

Finanse i Budżet 2018
Projekt uchwały budżetowej 2018 wraz z innymi dokumentami

Uchwała budżetowa na 2018 rok wraz z innymi dokumentami

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018

Łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych Gminy Bobowa za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za 2018 r.

Bilans z wykonania budżetu - Gmina Bobowa - 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2018 rokPokaż ten wpis na stronie bobowa.pl