<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008r.

Bobowa dn. 15 listopada 2008 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za III kwartał 2008 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w I kwartale 2008 r. osiągnęła dochody w wysokości 20 637 754,27 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 14 926 409,21 zł.
w tym:
- wydatki bieżące 13 292 852,18 zł
- wydatki majątkowe 1 633 557,03 zł


Na koniec III kwartału 2008 rok wystąpił niedobór w realizacji budżetu na kwotę 5 711 345,06 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów na kwotę 732.288,70 zł.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl