<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007r.

Bobowa dn. 29 lutego 2008 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za IV kwartał 2007 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w IV kwartale 2007 r. osiągnęła dochody w wysokości 21.813.340,62 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 21.907.491,68 zł.
w tym:
- wydatki bieżące 17.603.896,78 zł
- wydatki majątkowe 4.303.594,90 zł


Na koniec IV kwartału 2008 rok wystąpił niedobór w realizacji budżetu na kwotę 94.151,06 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów na kwotę 764.283,00 zł. oraz zaciągneła kredyt w kwocie 876.274,05 zł.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl