<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2007r.

Bobowa dn. 5 listopada 2007 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za III kwartał 2007 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w III kwartale 2007 r. osiągnęła dochody w wysokości 16.972.376,03 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 13.716.360,48 zł.
w tym:
- wydatki bieżace 12.667.805,40 zł
- wydatki majątkowe 1.048.555,08 zł

Za III kwartał 2007 rok wystąpiła nadwyżka w realizacji budżetu na kwotę 3.256.015,55 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 706.051,00 zł .

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl