<< Powrót do listy

Budżet 2012
1. Projekt uchwały budżetowej:
2012 rok wraz z objaśnieniem do projektu oraz WPF
Opinie RIO dotyczące projektu

2. Uchwała budżetowa:
2012 rok oraz WPF
Opinie RIO dotyczące uchwały

3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu:
I połowa 2012 roku (załączniki: dochody, wydatki) oraz kształtowanie WPF
Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania

4. Sprawozdanie z realizacji budżetu:
2012 rok
oraz informacja dotycząca art.37 u.o.f.p.
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
I półrocze 2012
Cały rok 2012

6. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu:
2012 rokPokaż ten wpis na stronie bobowa.pl