<< Powrót do listy

Budżet 2011
1. Projekt uchwały budżetowej: 2011 rok wraz z objaśnieniem do projektu oraz WPF Opinie RIO w sprawie WPF 2. Uchwała budżetowa: 2011 rok oraz WPF Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu 3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu: I połowa 2011 roku oraz kształtowanie WPF 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu: 2011 rok oraz informacja dotycząca art.37 u.o.f.p. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2011 rok


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl