<< Powrót do listy

Budżet 2010
1. Projekt uchwały budżetowej: 2010 rok wraz z objaśnieniem do projektu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa 2. Uchwała budżetowa: 2010 rok 3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu: I połowa 20010 roku 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu: 2010 rok oraz informacja dotycząca art.37 u.o.f.p. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2010 rok


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl