Artykuły z kategorii Wiadomości


Rozpoczynają się konsultacje ws. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030 19/10/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 19.10.2020 r. i potrwają do 02.11.2020 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie uwag lub propozycji mieszkańców w formie anonimowej ankiety: wypełnionej elektroniczne za pomocą aktywnego formularza; lub wysłanej za pośrednictwem poc...

Czytaj więcej

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bobowa 16/10/20

Urząd Miejski w Bobowej zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr XXIII/209/20 Rady  Miejskiej w Bobowej z dnia 17 września 2020r. z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosić 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jednocześnie ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, kompostujących bioo...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa” 15/10/20

Bobowa, dnia 15.10.2020 r. RIiGK.062.1.2020 Obwieszczenie Burmistrza Bobowej Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Aktualizacja projek...

Czytaj więcej

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 05/10/20

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Czytaj więcej

Konsultacje zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 05/10/20

Konsultacje zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Czytaj więcej

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 18/09/20

W dniu 17 września 2020 r. odbyła się zdalna XXIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania, b) ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania...

Czytaj więcej

Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 18/09/20

W związku z planowanym otwarciem dla handlujących placu targowego od dnia 1 października 2020 r., podaje się do wiadomości „Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej”, uchwalony  przez Radę Miejską  w Bobowej Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który publikujemy poniżej:   Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 1. Plac targowy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 11/09/20

W dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. 7. Oc...

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020 01/09/20

  Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Obowiązek spisowy Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samo...

Czytaj więcej

Obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej 27/08/20

Jedną z lokalnych perełek, są drewniane kościoły i cerkwie rozsiane po ziemi gorlickiej - pięć z nich zostało wpisanych na listę UNESCO, co jest ewenementem w skali kraju. Doskonale wiedzą o tym członkowie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, dlatego niedawno o tych niezwykłych budowlach powstały wyjątkowe filmy. Zobaczcie jak wyglądają świątynie w Kwiatoniu, Brunarach, Owczarach, Sękowej i Binarowej w obiektywie kamery. https://youtu.be/hHnVsDfZ8SA Filmy powstały w ramach projektu realizowanego prze...

Czytaj więcej

KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym 11/08/20

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 11/08/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu_1 Ogłoszenie o przetargu_2

Czytaj więcej

XXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 30/07/20

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się zdalna XXII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021, udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Jankowa, udzielenia pomocy rzeczowej Gminie...

Czytaj więcej

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/07/20

W dniu  30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w...

Czytaj więcej

Obowiązek wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach 24/07/20

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bobowa, Urząd Miejski w Bobowej  przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów roln...

Czytaj więcej