Artykuły z kategorii Wiadomości


Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 24/04/18

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publiczne...

Czytaj więcej

Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach 17/04/18

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: "Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach". w terminie do dnia 04.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30...

Czytaj więcej

Informacja 17/04/18

Zgodnie z art. 269, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z  2017r., poz.1566 i 2180 ) od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości lub władający nieruchomością zobowiązani są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dotyczy to wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości

Czytaj więcej

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 11/04/18

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego W...

Czytaj więcej

Zmiana godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wielki Piątek 29/03/18

W dniu 30 marca 2018 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 14:00.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/03/18

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promo...

Czytaj więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach 14/03/18

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: „Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach" w terminie do dnia 30.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe info...

Czytaj więcej

Nowe obiekty sportowe w Bobowej 12/03/18

Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest wybudowanie obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone zostało również  wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do stadionu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości teren ten będzie objęty monitoringiem. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została informacja, że nawierzchnia n...

Czytaj więcej

Szkolenia za bony w Małopolsce 07/03/18

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl INFORMACJA - Szkolenia za bony 2018 Informacja z uwzgl...

Czytaj więcej

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 22/02/18

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną d...

Czytaj więcej

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet 21/02/18

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPius, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pf. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplik...

Czytaj więcej

Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej 20/02/18

W dniu  27 luty 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.30,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Po...

Czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg 19/02/18

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, oraz chodników  odpowiedzialni są  zarządcy dróg: Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie tel. 14 621-98-43, 572 720 300. Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach tel. 13 44-71-336, 698 962 724. Organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmują się Sołtysi w poszczególnych Sołectwach Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 pkt. ...

Czytaj więcej

Powiatowe Targi Pracy w Gorlicach 13/02/18

Mamy przyjemność zaprosić na Powiatowe Targi Pracy wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, a także inne zainteresowane osoby. Odbędą się one 28 lutego w Gorlickim Centrum Kultury, przy ul. Józefa Michalusa 4 (w godzinach 09:00-13:00). Wydarzenie jest organizowane przez firmę doradczo-szkoleniową- Pro Studio z Krakowa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Głównym celem wydarzenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak również umożliwienie przedsiębiorcom znalezienie odpowiedn...

Czytaj więcej

Warsztaty dla branży turystycznej 23/01/18

Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce na warsztaty branżowe. Warsztaty kierowane są do podmiotów prowadzących swoją działalność w obszarach turystyki: sportowo-rekreacyjnej (m.in. obiekty sportowe, wyciągi narciarskie, centra aktywnej turystyki, centra sportu i rekreacji, touroperatorzy), uzdrowiskowej (uzdrowiska, ośrodki spa wellness, kliniki, touroperatorzy), mile widziane również firmy prowadzące usługi ...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!