Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część IV (zakup systemów monitoringowych i systemu alarmowego) 02/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – część I (zakup klimatyzatorów) 26/06/19

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa 21/06/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2019 roku 14/06/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka nr 326/4” – etap II 11/06/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r 13/05/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa 24/04/19

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Czytaj więcej

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010 i 2011 roku 24/04/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I część II i III 23/04/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I – część I i IV 01/04/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I „ część II i III 29/03/19

Unieważnienie postępowaniaPobierz

Czytaj więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Remont pięciu sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa” 06/03/19

Ogłoszenie o wyborze ofertyPobierz

Czytaj więcej

Remont pięciu sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa – Część I i II 01/03/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Czytaj więcej

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA: CZĘŚĆ 1: „REMONT DROGI GMINNEJ NR 270087K BOBOWA – UL. OKRĘŻNA” CZĘŚĆ 2: „REMONT DROGI GMINNEJ NR 270228K SIEDLISKA-SĘDZISZOWA-STARODROŻE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981 22/02/19

Ogłoszenie o wyborze ofertyPobierz

Czytaj więcej

Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej –etap II. 14/02/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFPobierz

Czytaj więcej