Artykuły z kategorii Przetargi


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I, część II i część III 04/04/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0ef32fb9-f31b-4ac2-90a4-79a97d7c2664 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010 i 2011 roku 02/04/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b71ac9ef-efd6-44e9-b651-0a6c6dfc73f1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa 28/03/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=218bf7d6-6a80-4d5a-a7c6-69f030772b89 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I 12/03/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=28192fd2-337e-45d5-bb09-369c29ebd617 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont pięciu sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa 28/01/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b9c0be5-a7ac-4b4c-8843-bc23820ea179 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ   Odpowiedzi z dnia 30.01.2019 na pytania dotyczące treści SIWZ

Czytaj więcej

Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej –etap II 14/01/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6df6f8de-4755-4823-8431-9e440347a2fc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedzi z dnia 21.01.2019 na pytania dotyczące SIWZPobierz

Czytaj więcej

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 i 2014 roku. Część I Remont drogi gminnej ul. Półanki nr K270094 w miejscowości Bobowa w km 0+000 – 0+860. Część II Remont drogi gminnej Jankowa – Koczanka – Moroń nr K270122 w miejscowości Wilczyska w km 0+300 – 0+950. 23/10/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3fc1032f-a4d1-4315-bb1a-7eb6c5530387 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. 1c do niniejszej umowy 20/09/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bc05e225-5b4a-4d73-ab40-9572cb50e840 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do pól Bobowa – Koczanka w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa 03/09/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62ce3069-a93d-436d-8c52-d9ab3ee9eef5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej – Remiza OSP etap I 29/08/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74a51af1-90bc-4e29-8348-0043f36f475f Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa 02/08/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cf9045f-f803-4668-9049-4e2883ba6bb0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ + załączniki Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja 1 Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja 2

Czytaj więcej

Budowa trasy biegowej w Bobowej wraz z oświetleniem i małą architekturą w ramach projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe 31/07/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a02e304e-b96a-458d-9090-a6ddf435e751 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ + załączniki Załącznik nr 1 do SIWZ -dokumentacja 1 Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja 2 Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja 3 Odpowiedzi na pytania z 10 sierpnia 2018 

Czytaj więcej

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 26/07/18

Część I Remont drogi gminnej Siedliska – Zalesie – Most nr K270152 w miejscowości Siedliska w km 0+665 – 1+200. Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa /Góra/ nr K270121 w miejscowości Brzana w km 0+000 – 0+300. Część II Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń nr K270208 w miejscowości Wilczyska w km 1+300 – 1+550 i 1+565 – 1+615. Remont drogi gminnej Jankowa – Równie II nr K270125 w miejscowości Jankowa w km 0+385 – 0+630...

Czytaj więcej

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w Bobowej w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 24/07/18

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d1ef0b4-35d3-41ba-993d-468edad49207 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej Nr 270225K Bobowa – ul. Pocztowa wraz z placem przy Przedszkolu Samorządowym w Bobowej 22/06/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=baf2c416-569b-4a1e-aa2e-5329a94bf894 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej