Artykuły z kategorii Przetargi


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Unieważnienie przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634...

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 22/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aeb41e9-328e-4c36-96cf-5c45860dee71 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r. 16/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7dee310d-fb44-4b8f-b843-bfeb958842e0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 20/09/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83a53274-8b4e-4694-a6d4-bfa1c1ea45a5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Modyfikacja SIWZ 27.09.2019r. Modyfikacja SIWZ załącznik nr 6 do specyfikacji - oferta

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 27/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=97398082-1a18-4a77-a520-9ac2d09e1476 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa istniejącego placu targowego z budową budynku sanitarnego, ogrodzeniem, odwodnieniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, przełożeniem odcinka sieci energetycznej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny plac miejski do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi, wystawienniczymi i artystycznymi na działkach nr 395/9, oraz 395/13 w Bobowej w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 20/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e6fa153-5ab3-4da1-9dfb-1b93c124f858 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 09/08/19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3c546c4-6fd5-4a6c-9a03-b73379e0916b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedzi z dnia 21.08.2019 na pytania do zamówienia

Czytaj więcej

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. 02/07/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cca9eeeb-ca87-4a67-b711-0a4510e76e11 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Dostawa sprzętu i pierwszego wyposażenia żłobka w ramach zadania p.n. „Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa” 27/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3ef35f0-e781-4c5b-bbb8-f5919354b735 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap II , część I i część II 19/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d506386e-4bda-4cfb-a9c7-00d191026391 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa 30/05/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8cfb4adb-3d81-4b59-805f-b8ca36b35973 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. 09/04/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ac0fa2f-8320-4e52-9123-8e7cc5750fd1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I, część II i część III 04/04/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0ef32fb9-f31b-4ac2-90a4-79a97d7c2664 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej