Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 06/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 06/11/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Unieważnienie przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 30/10/19

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Fiszka z opisem przedsięwzięcia Załącznik Nr 5 - Wykaz usług Załącznik Nr 6 - Wykaz osób.

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 28/10/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1) Informacja o unieważnieniu

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” 25/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” – zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 24/10/19

Informacja z otwarcia ofert PDF

Czytaj więcej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” – zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej 24/10/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r. 24/10/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 22/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aeb41e9-328e-4c36-96cf-5c45860dee71 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 17/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 16/10/19

zal nr 1 -formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osob zal nr 3 -wzór umowy (1) Zapytanie ofertowe (1)

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r. 16/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7dee310d-fb44-4b8f-b843-bfeb958842e0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 15/10/19

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

Czytaj więcej