Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym z tytułu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa” 12/12/19

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi audytu w Gminie Bobowa w 2020 r. 10/12/19

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa wynikającym z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Burmistrz Bobowej  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe informacje zawarte są w zaproszeniu dołączonym do niniejszego pisma. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego w...

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji, oraz budowa wiatrołapu przy Szkole Podstawowej w Stróżnej 02/12/19

Informacja z otwarcia ofert. PDF

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej, oraz budowę wiatrołapu przy szkole podstawowej w m. Stróżna – gm. Bobowa 02/12/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalne wraz z osprzętem” 27/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalne wraz z osprzętem” 27/11/19

Informacja z otwarcia ofert PDF

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiatrołapu przy szkole podstawowej w Stróżnej – gm. Bobowa 25/11/19

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 15/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 13/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 12/11/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. – etap II 08/11/19

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 08/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 08/11/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035” 07/11/19

Informacja z otwarcia ofert PDF

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 07/11/19

Zapytanie ofertowe (PDF)

Czytaj więcej