Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiatrołapu przy szkole podstawowej w Stróżnej – gm. Bobowa 25/11/19

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 15/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 13/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 12/11/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. – etap II 08/11/19

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 08/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 08/11/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035” 07/11/19

Informacja z otwarcia ofert PDF

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 07/11/19

Zapytanie ofertowe (PDF)

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 06/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 06/11/19

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Unieważnienie przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 30/10/19

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Fiszka z opisem przedsięwzięcia Załącznik Nr 5 - Wykaz usług Załącznik Nr 6 - Wykaz osób.

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 28/10/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1) Informacja o unieważnieniu

Czytaj więcej