Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Informacja o unieważnieniu postępowania za zadanie pn. „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych na 2021 rok 01/03/21

AKTUALIZACJA 20.05.2021 Plan zamówień (PDF)   1.03.2021 Plan zamówień (PDF)

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 01/03/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 19/02/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja laptopów. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja oprogramowań Załącznik nr 6 - Rekomen_parametry_sprzetu AKTUALIZACJA - 23.02.2021 Zmiana treści Załącznika Nr 5 Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ - 23.02.2021 Pytania i odpowiedzi

Czytaj więcej

„Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 17/02/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany. Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Załącznik Nr 7 - Projekt zagospodarowania działki 486

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 17/02/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 15/02/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 05/02/21

Zapytanie Ofertowe zał. nr 1 - szkic usytuowania zał. nr 2 - wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego zał. nr 3 - formularz oferty zał. nr 4 - wzór oświadczenia zał. nr 5 - projekt umowy  

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.14.2020. Nazwa zadania „Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 22/12/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie „Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa na rok 2021” 22/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 17/12/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 16/12/20

zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania „Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie” 14/12/20

informacja z otwarcia ofert - prasa

Czytaj więcej