Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 16/03/23

W dniu 14.03.2023r. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739465  zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.4.2023 “Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”.
 Termin składania ofert: 29-03-2023, godz. 11:00
– Termin otwarcia ofert: 29-03-2023, godz. 12:00

k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność