DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH 02/09/22

Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 w kwocie 61 800,00 zł.

Pozyskana dopłata jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach przyznanego dofinansowania została  uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa o łącznej długości ok. 25 km.

W roku 2022 przedmiotowa linia autobusowa będzie funkcjonowała od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uruchomienie linii komunikacyjnej zapewni mieszkańcom dojazd do miejsc pracy, szkół, placówek służby zdrowia, urzędu oraz obiektów usługowych na terenie gminy.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność