Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 09/08/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 28 979,00 zł, w tym: 12 029,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 16 950,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”. Koszt całkowity zadania wynosi 36 612,00 zł, koszty kwalifikowalne 33 900,00 zł. W ramach realizacji zadania do 14.10.2022 r. z terenu Gminy Bobowa zostanie usunięte 87 ton azbestu.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność