Konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach – etap IV 05/08/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 102 992,00 zł na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach – etap IV” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi 130 134,00 zł.  Planowany termin realizacji zadania 30 grudnia 2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

  1. Renowacja i konserwacja elementów kamiennych cmentarza – piaskowców.
  2. Renowacja i konserwacja elementów metalowych cmentarza – segmentów balustrady ogrodzenia, bramka (furta) wejścia górnego i dolnego.
  3. Odtworzenie wnętrza i ogrodzenia cmentarza – roboty ziemne, obsianie trawą.

Zakres prac ujęty w Etapie IV renowacji i konserwacji w/w cmentarza jest ostatnim etapem prac i zakończy jego remont.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność