Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap II 06/07/22

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap II.

Dotację w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2022. Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 000,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie konserwacji figury Chrystusa Ubiczowanego oraz dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej.

Planowane wykonanie prac ma nastąpić do 28 października 2022 r.

 


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność