Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” 16/06/21

Burmistrz Bobowej informuje, że ostatecznie do 28 czerwca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie:

– kolektorów słonecznych,

– pomp ciepła na potrzeby c.w.u,

– pieców na pellet,

w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 Instalacje dostępne są w następujących wariantach:

  • kolektory słoneczne:

– typ A: 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3,

– typ B: 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3,

– typ C: 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3,

  • pompy ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW,
  • kocioł na biomasę o mocy 20 kW,

Ze szczegółową specyfikacją techniczną instalacji można zapoznać się poniżej.

Budynek mieszkańca, który złoży deklarację/wniosek uczestnictwa w projekcie (formularz dostępny poniżej) będzie poddany inwentaryzacji celem sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji. Mieszkaniec po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany do wpłaty kwoty wkładu własnego w wysokości określonej poniżej w zależności od rodzaju instalacji:

  • kolektory słoneczne ( wycena przy założeniu montażu na budynku mieszkalnym – stawka VAT 8 %):

– typ A: 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3 – wkład mieszkańca: 4576,32 zł,

– typ B: 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3 – wkład mieszkańca: 5142,24 zł,

– typ C: 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3 – wkład mieszkańca: 6039,84 zł,

  • pompy ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW – wkład mieszkańca: 7158,72 zł,
  • kocioł na biomasę o mocy 20 kW – wkład mieszkańca: 8747,04 zł.

Generalny Wykonawca instalacji wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przez Lidera Projektu to firma: SANITO SP. Z. O.O. Ul. Puławska 476 02-884 Warszawa.

Osoby zainteresowane powyższymi instalacjami proszone są o wypełnienie Wniosku/Deklaracji uczestnictwa w projekcie (formularz zamieszczony poniżej) i złożenie go osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2021 r. ( w przypadku złożenia wniosku drogą pocztową/kurierem liczy się data wpływu do urzędu).

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta.

SPECYFIKACJE URZĄDZEŃ

Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne

Pompa ciepła

Piec na biomasę

Kolektory słoneczne

WNIOSEK


k.z.