ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY BOBOWA W ZAKRESIE OZE 16/06/21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa,

Burmistrz Bobowej zaprasza Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy.

W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, proszę o uzupełnienie ankiety.

Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz).

W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.

W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– proszę o wskazanie numeru działki.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety.

Wypełnione egzemplarze proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub przesyłać drogą mailową na adres: oze.bobowa@gmail.com.

DO POBRANIA

ANKIETA


k.z.