Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach 02/06/21

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I.

Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, prace profilaktyczne, konserwację kamienia i tynku/wypraw z pobiałami oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej.

Planowane wykonanie prac ma nastąpić do 30 października 2021 r.


k.z.