Informacja w sprawie wykonania oceny energetycznej budynku koniecznej do wymiany starych źródeł ciepła w ramach RPO 24/05/21

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie w swoich Gminach.

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie wykonuje ocen energetycznych na terenie Gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Subregionu Małopolski Zachodniej i Subregionu Sądeckiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Trwa procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który będzie wykonywał oceny energetyczne na przedmiotowych obszarach. Wykonywanie ocen energetycznych zostanie wznowione w czerwcu br. Gminy zostaną poinformowane o dokładnym terminie realizacji ocen energetycznych na ich terenie. Audytorzy/Ankieterzy działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będą posiadać identyfikatory wystawione przez Urząd.

O wznowieniu ocen energetycznych na terenie Gminy Bobowa mieszkańcy zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej.


k.z.