Uchwała Zarządu Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie: przyjęcia Regulaminu Realizacji Projektu pn. “Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” 30/04/21

Uchwała


k.z.