Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 08/04/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.