Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA 07/04/21

Wnioskodawca (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k
ul. Morszyńska 55
02-916 Warszawa

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:  Adam Szulc
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl

Przedmiot petycji: Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA.

Data złożenia petycji: 1.04.2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie:

brak

Skan petycji:

PDF

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

PDF


k.z.