Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 06/04/21

Informacja z otwarcia ofert


k.z.