Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 26/03/21

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5a – Wykaz dróg gminnych

Załącznik nr 5b – Mosty


k.z.