Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 16/03/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.