„Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja laptopów.

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja oprogramowań

Załącznik nr 6 – Rekomen_parametry_sprzetu

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.03.2021r.


k.z.