Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 19/02/21

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja laptopów.

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja oprogramowań

Załącznik nr 6 – Rekomen_parametry_sprzetu

AKTUALIZACJA – 23.02.2021

Zmiana treści Załącznika Nr 5

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ – 23.02.2021

Pytania i odpowiedzi


k.z.