Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 17/02/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.