XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 25/01/21

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się zdalna XXVII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok,

b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok,

c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”,

d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim” i zasad partycypacji Gminy Bobowa w tym projekcie.


k.z.