Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021-2027 19/01/21

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury  Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej prosi   mieszkańców Gminy Bobowa o wypełnienie sondażowej ankiety elektronicznej nr 3 do konsumentów dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  pod adresem: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.

Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021r.


k.z.