Ogłoszenie w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych 15/01/21

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych, Burmistrz Bobowej informuje, że obecnie trwają prace nad przesunięciem oszczędności na ten cel w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie środków możliwe będzie uruchomienie dodatkowej puli na dofinansowanie tego typu instalacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane instalacjami fotowoltaicznymi proszone są o wypełnienie Wniosku/Deklaracji uczestnictwa w projekcie (formularz zamieszczony poniżej) oraz załączenie kserokopii rozliczeń/faktur z Zakładem Energetycznym i złożenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa do dnia 21.01.2021 r.

Liczba dodatkowych miejsc na instalacje PV jest uzależniona od przyznanych środków. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta.

 Instalacje dostępne są w następujących wariantach:

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kw,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kw,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kw,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kw.

Ze szczegółową specyfikacją techniczną instalacji można zapoznać się poniżej.

Mieszkaniec, który złoży deklarację/wniosek uczestnictwa w projekcie (formularz dostępny poniżej) będzie poddany inwentaryzacji celem sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji. Mieszkaniec po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany do wpłaty kwoty wkładu własnego w wysokości określonej poniżej w zależności od wielkości instalacji:

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kw – wkład mieszkańca: 4590,24 zł,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kw – wkład mieszkańca: 6958,08 zł,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kw – wkład mieszkańca: 8256,00 zł,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kw – wkład mieszkańca: 9725,28 zł,

Generalny Wykonawca instalacji wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przez Lidera Projektu to firma: SANITO SP. Z. O.O. Ul. Puławska 476 02-884 Warszawa.

Ze względu na krótki termin realizacji projektu osoby zainteresowane proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w jak najszybszym terminie. 

DO POBRANIA: 

WNIOSEK

SPECYFIKACJA

 


k.z.