Informacja dotycząca popytu na grunty rolne 28/12/20

W związku z wystąpieniem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników, Burmistrz Bobowej przedstawia poniżej ankietę.

W przypadku zainteresowania nabyciem gruntów określonych w ankiecie należy przedstawić uzupełnioną tabelę drogą elektroniczną lub pocztą w terminie do dnia 08.01.2021r.

 TABELA POPYTU NA GRUNTY DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


k.z.