Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.14.2020. Nazwa zadania „Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 22/12/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.